REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE I FACEBOOKU

CENTRUM HANDLOWE BATORY W GDYNI

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Instagramie i Facebooku (zwanego dalej „Konkursem”) jest Centrum Handlowe Batory z siedzibą w Gdyni (dalej „Organizator”).

2. Konkurs ma charakter internetowy i odbywa się na platformach społecznościowych Instagram i Facebook.

3. Temat przewodni konkursu: „Opowiedz nam, jak najchętniej spędzasz czas w Gdyni oraz z kim” – do wygrania 3 bilety na mecz koszykówki Arka Gdynia vs Trefl Sopot dnia 3 listopada 2023 r. o godzinie 20:00 w Arena Gdynia.

4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do skomentowania posta konkursowego, opisując, jak najchętniej spędzają czas w Gdyni oznaczenia znajomego oraz posta konkursowego oraz zaobserwują profile @food.hall.batory oraz @batory_gdynia

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna posiadająca aktywne konto na platformach Instagram i Facebook.

2. Uczestnicy muszą być pełnoletni.

3. Pracownicy Centrum Handlowego Batory oraz ich najbliżsi nie są uprawnieni do uczestnictwa w konkursie.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą dla 3 różnych osób są 3 bilety (w różnych niezależnych sektorach) na mecz koszykówki Arka Gdynia vs Trefl Sopot 23 listopada 2023 r. o 20:00 w Arenie Gdynia.

2. Nagroda nie podlega wymianie na inne świadczenia ani na ekwiwalent pieniężny.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs odbywa się na platformach Instagram i Facebook.

2. Konkurs trwa od [19.11.2023 g. 18:00] do [22.11.2023] do godziny 23:59.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnik konkursu zobowiązany jest skomentować posta konkursowego, opisując, jak najchętniej spędza czas w Gdyni oraz z kim.

2. Uczestnik musi udostępnić post na swoim profilu i oznaczyć znajomego w komentarzu.

3. Uczestnik musi być obserwatorem profilu Centrum Handlowego Batory na Instagramie: [https://www.instagram.com/batory_gdynia/] oraz FoodHall Batory [https://www.instagram.com/food.hall.batory/].

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

2. Warunkiem uczestnictwa jest zaakceptowanie Regulaminu i spełnienie zadań opisanych w § 5.

3. O wygranej decyduje Organizator na podstawie kreatywności i zgodności z tematem odpowiedzi.

4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez wiadomość prywatną na Instagramie w ciągu 24h od zakończenia konkursu.

5. Zwycięzcy muszą przesłać dane kontaktowe (adres email) w celu odbioru nagród.

6. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców w ciągu 24h od momentu otrzymania danych.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane uczestników ani za problemy techniczne związane z platformami społecznościowymi.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestników, którzy naruszają Regulamin.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.

2. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa do treści konkursu przysługują Organizatorowi.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem [18.11.2023 r.] i obowiązuje do zakończenia konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

4. Spory wynikające z konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.